afisar

Retour 

1. v. tr. dir.

a. ᴅʀᴏɪᴛ 'garantir (formellement) la sécurité de'

DonPrM 814: afiar – securitatem dare

DonPrM 975: fiar, compost afiar, desfiar – confidere

1068Rn 3:290b: Affidar los… fare

ForsBéarnOG FG160: Item fo determinat que si augun homi domande que lo senhor lo fasse afidar ad aqueg qui lo menasse, lo senhor lo deu far afidar.

ForsBéarnOG FG161: Item, si augun homi menasse a un autre, lo ssenhor requerit deu afidar lo menassat

ForsBéarnOG FG160: Rubrica de affidar lo menassat

ForsBéarnOG FG162e: Item, si jo me clami de miasses que hom me fe au senhor et que·m tengue en patz et que eg fermi de dret, lo ssenhor me deu far fidar [var. affidar] et assegurar.

RegBLuntzTS sans contexte

CConsHermDT 34: … say venc Johanis de Marsat guacgar per reyracge que demandava Bonet Noueaus. Ac per sa execusio ᴠɪ s. ᴠɪɪɪ d. No ostant aquo, nos comandava l'aret a Riom per los alius et avan que nos volgues afiar, deypendem an lhuy ɪɪ s. ᴠɪɪɪ d.

CConsHermDT 60: … say era lo preot de Riom… et fazia agornar los prodomes de la viala… et a la fi que afies los prodomes, et no trebalhes pus home de la viala joques a la S. Johan pruchant venent, donem li en argent…

b. 's'engager envers'

GirRoussH 2234: Bataille l'ai plevide el Vau Beton; / E el m'ei afiat e sei baron, / E enpreze per tau devision: / Cil en cui remandra preigne bordon

c. a. alc. de alc. ren 'assurer qn de qc'

PMilB 5,20: Ar qe farai, pois merces non autreia? / Eu atendrai, d'aitant l'ai afiea [ms. afieia] / qe meillurar voill' avanz q'eu peiur

Folcon/CavDeBarthStorIt 99,6: Qe totz vos fan detras boci, / Mas eu per me be vos n'afi.

CervR 94,5: e si no·l platz que de s'amor m'afi / e·m vol aucir, aura·n tort, pus m'a fi

d. 'confirmer, certifier'

MongeMontR 16,38: Dunc venc Sainz Peir' e Sainz Laurenz, / et an faiz bos acordamenz / et afiatz, / e d'ambas parz per sacramenz / an los juraz.

1125CartBigRC 44,25: e Sans Gassie venco al comte, ab Arnaut Ramon d'Espet, e afida·l lo castet que ia no li bedassa ab ire ni e senz ire ne ab feit ne ab forfeit

1189 LézatTGascL 7,9: Aquesta fin fe fermar Bertran a sos fraers e a sos fils… E afidan ag per Bru de Casal e per son fil…

e. 'jurer, promettre'

GirBorn/AlamGirBornS 57,66: Be·us en valrai, ia l'ai' eu mantenguda, / Si mais no·us i mesclatz.» / «Bella, per Dieu, si de lai n'etz crezuda, / Per mi l'o afiatz

GirBornS 22,47: Menbre·l co m'afizet un ser / Al sieu maner / So don mi sui puois conortatz

GaucFaidM 44,36: be·l degra oimais sovenir / cum enans m'afiet per ver / q'ieu l'auzes mon cor descobrir, / qe ja non agues dan el dir / e que m'ames mais ses cor vaire

GirRoussH 3178: Tant meinent la razon li bibe e·l par / Que ferent les compaignes senz desarmar / E dant Girart de peiz au rei annar; / E font li son omage ar afiar, / Gerpir malevoilance loc e baisar

GirRoussHo 7417: Abans me juraretz per sanh Marsais / Que·m prengatz a molher ans que iesca mais.» / «Ieu t'o afi, donzela, en fe t'en bais.»

FierB 2058: «Brustamon» dis la bela, «fay mi ab lor parlar, / de Ferabras mo frayre lor volray demandar.» / «Dona» dis Brustamon, «vos no y podetz parlar, / l'almiran vostre payre m'o a fayt afizar.

GlossLat2P 72: Affiar, afido, fiducio

ForsBéarnOG FG163: … et aqui medix lodit atau… assegure et afide per tostemps a cascuns deus dessus nomiatz que no los dara ni procurara daun ni dampnadge…

f. ᴅʀᴏɪᴛ 'promettre de donner'

DaurelL 825: D'aquest Beto cant me volras donar?» / Guis ac tal gauh c'a penas pot parlar: / «·ᴍ· martz d'argen, tan cum ay fah cridar.» / «Senher,» dis el, «fais los me afizar

DaurelL 830: Ad aquest home me volhatz afizar / ·ᴍ· martz d'argen abans de l'avesprar, / Si el me pot Betonet enssehar.

DaurelL 862: Lo fil del duc say a Guis espiatz: / Vendutz lo·ilh a lo pescaire Ebrartz; / ·ᴍ· martz d'argen lh'en ai ieu afizat / Tot per Guio, a la sua volontat.

g. 'assurer, affirmer, donner pour certain'

GirBornS 367,4: … ce a nuoc no dormi, / Aiso vos pleu e vos gur e vos afi, / C'ai gardada l'alba.

GirBornS 45,66: Qu'an puois non fui lez ni gais, / Des c'us fols versatz / Que m'aduis pecchatz / M'afizet e·m fez entendre / Gran mensoni'…

GirBornS 70,70: Doncx puesc ieu segur afiar / C'uei non son tan belas meissos / Com d'aver pretz entre·ls baros!

ArnMarJ 12,16: D'aisso sai grat als autres trobadors, / qu'en sas chansos pliu chascus et afia / que sa domna es la genser que sia

ArnMarJ 20,48: Aucia me si no·m vol retener; / mas hieu l'afi que non l'estara gen.

GaucFaidM 15,27: De me pot far que que·s vuelha, / non trobara qu'il mi tuelha / qu'ieu l'afi que no m'en duelha

PVidAv 3,70: … Qu'ie·us afi, / Quan n'aug dir bon resso, / Gaugz entiers mi somo / Qu'en deia far chanso.

GavG 1,42: … / Que ieu vos plevisc e·us afi / Que vostres suy endomenjatz

GuirCalE 8,105: … / Vostre cors que deu·s conquerer. / Car Amors m'o afia, / Dompn', ab merce voil remaner / En vostra seignoria

GuiCavGuidaGCav 4,27: Mas, si tot me sai paubre, una re vos affi: / C'anc, per gazaignar terra, no aucis mon cosi. Oi.

AnonBal6ZamBal 4,24: Se·l gilos mi menaza / … / del batre si se·l faza / que·us afi: mon cor no·s cambi.

AmSescSansTDid 3,444: qu'ie·us autrey e·us afi / que crestias non es, / … / que tan sapcha valer

GuilhBarraG 654: Senhors, diss el, yeu vos afi / que tot vendra en gran pudor / quan lo nostre ver Creator / sa semblansa lor mostrara, / perque negus no duptetz ja

1350Pans3 sans contexte

1423Pans3 sans contexte

1427Pans3 sans contexte

h. so vos, te afi 'je vous assure, je t'assure, c'est certain'

MarcGHP 35,12: Lavar de ser e de mati / nos deuriam, segon razo, / so vos afi.

MarcGHP 12,32: Car el n'a la clau segonda, / per qe·l segner, so·us afin, / porta capel cornut conin

BertrBornG 34,9: Q'eu fora lai a Sur, so vos afi, / Mas laissei m'en qar s'anavan tardan / Li comt' e·ill duc…

PerdC 3,12: … et es dreitz, so·us afi, / qu'ieu mueira deziran del be

GuiUisPadenPast 18,26: quar anc mais, so vos afi, / tan ben cantar pastora non auzi

AimPegSC 24,21: Qu'er non ai cor, so·us afi, / Qu'al prim que·m vis ez hie·us vi, / S'emblet de mi a rescos

AnonBlacatzS 11,5: Qu'ieu lai [venrai], so t'afi, / Que fort me platz e m'agensa / Tostems l'anar de Proensa

BernBondAppelInedPar 23,10: Tot eissamen hai ieu estat aclis / e fins e francs vas amor, so·us afi, / en tot qan puec, qez anc non y failhi

CervR 26,36: c'alque·n mensprenda, ne dix, ne·m reprenda, / ni fi – ço·us afi –, / ay tal contenda, / …

JaufreB 10452: Seiner Jaufre, ieu son aisi / Venguda per vos, so·us affi, / Per far servisi et honor

JaufreBre 7993: «Domna, fort breument lo veires», / Dis lo cavalliers, «so·us afi, / Que non es gaire loig d'aici.

FlamG 52: gran honor nos fai, so·us afi, / car per mollier penre la deinna

BrevAmR2 6767: en la qual etat, so·us afi, / no manjet hom carn ni bec vi

BrevAmR2 556: … me fora ·ᴄ· tans / plus leugier tractar en lati / que dir en romans, sso·us afi

2. v. intr.

a. ᴅʀᴏɪᴛ 'se porter garant'

DonPrM 3475: afia – fideiubet

b. ᴅʀᴏɪᴛ 'jurer la paix'

ForsBéarnOG FG190d: … que per tot homi qui en triube se sie metut et aye deffidat [var. affidat] deben dar patz et per tot autre parent, si sens diers dar lo poden aver

3. v. pr.

a. s'a. ab 'faire la paix avec, conclure un accord avec'

BertrBornG 15,62: Que·l coms Raimons es sai honratz, / car ab lo rei / S'es novellamen afiatz.

b. s'a. en 'se fier à'

SaviD 543: No·t fiar ges [var. No·t afizas] en aventura, / que trop es falsa et escura: / can ha home levat en aut / lhi fa far en ios un gran saut.

c. s'a. en 's'engager dans [une entreprise]'

GaucFaidM 55,26: … / e, s'a lui platz, m'afis / en leial romavia