aflagelir

Retour 

v. tr. dir.

'torturer, faire souffrir'

VergCunsD 19a: mas aquel que non refrena la soa pensa de las vanas e perversas cogitations, aflagellis en van la soa carn

VergCunsD 109a: … tormentare la lor cunsiencia en trey manieras: el aflegilire lor per memoria, e cruciare lor per presencia, e tormentare per angustia

VergCunsD 121a: li dapna seren cuntrista e aflegeli de non stimivol amareça de torment

VergCunsD 119a: emperço que aquella mort depertire de la vera vita… aflegellent l'arma e lo cors cuntuniament

VergCunsD 162a: lo cors es afflegelli per abstinençia

BibCarpN 315va: Non despreçares l'arma fameiant e non coroçar lo paure en la soa besogna. Non aflegelires lo cor del besognos

BibCarpN 272vb: Lo Segnor non afflegelire l'arma del iust a fam

NTestZurS 225v: Adonca responde Paul e dis: Que facze uos plorant e aflagelent lo meo cor?

NTestZurS 206r: Mas en aquel meseyme temp Herode lo rey trames poyssanças per afflagelir alquanti de la gleysa.