[afoetar]

Retour 

v. tr. dir.

'fouetter'

ForsBéarn2D 86,12–13: Jurat, qui rebela lo contengut en las informations a lasquoaus a assistit… sia affuetat.

ForsBéarn2D 87,21: Prees en adultery, sia mascle o femela, toutz dus deben corre la villa & estar affutatz per lo executoo de la hauta justiçia.