*aira2

Retour 

v. 1140 QuercyChartPrB 34,43: … et l'altra partenda que Deusde avia en eisa la gleisa ni om de llui, det aira [à lire Aimerig, datif] ab sa filla… e det lli la pennora de Meirmont, e lla meitaz de la vila si es alos aira [à lire Aimerig, génitif]. Lo mas Vernnes det Guiralz de Cardallag aira [à lire Aimerig, datif] et eis ll'en ·ɪ· porcs de ·xɪɪ· d.

v. 1140 QuercyChartPrB 34,17: Per las maisos qu'airas [à lire Aimerigs] det Petro Bonafos n'ag ·xx· solz d'acaptament

v. 1140 QuercyChartPrB 34,37: Lo dezme qu'airas [à lire Aimerigs] avia e la gleisa de Tegra e l'al res qu'el i avia, doned Guiral de Palmas

v. 1140 QuercyChartPrB 34,3: E la meitad de gleisa d'a Sancta Speria, e la meitad del feus preveiril… e·l feus qu'avia Guirberz del bosc d'aira [à lire d'Aimerig] de S. Sere.