abondos

Retour 

adj.

a. 'abondant'

LeysAmA 1:40,8: Quar aqui la font habondoza, / … / Poyretz vezer ayssi preonda, / Ques a paucs et a grans habonda

1370Pans3 sans contexte

ÉtBayC sans contexte

ÉtBayC sans contexte

b. a. en, de 'riche en'

ElucV 98,4: Terra es mot spaciosa… en blatz, frugz, bestias, riquezas et metalhs habundoza

ElucV 5,5: … en herbas, frugz, en boscs et ortz es delicioza, empero en serpens et bestias cruzels habundoza

ElucV 19,2: … en froment, vi, oli et autres frugz es defectuoza, mas en milh, castanhas et pomas habundoza

ElucV 84,2: Regio es en algunas partidas fructuoza… de fluvis, aygas, ovelhas et autres bestias es habundoza

c. 'riche, largement pourvu de biens'

SFrancA 7.10,10: Et enayssi fo fait que la fraytura que la pecunia no avia pogut relevar, la paupertat abundosa de Sant Frances la complic.

LeysAm2A 7110: Don es Albertz tan habondos, / Ta rix, ni tan peccunios? / Es li de sos payros vengut?

ElucV 95,4: Terra es mot habundoza, en fluvis copioza…

d. 'suffisant'

ForsBéarnOG JM81: Empero la ferme deu estar habundose et tau que lo senhor ne pusque far gaudir au clamant de sson dret

ÉtBayC sans contexte

ForsBéarn2D 80,5: Fermança abondosa balhada & presa en judgeament, no se deu obliga ab charta, car asses es lo acte de la cort.

e. 'utile, profitable'

RaimCornNoulCDeuxMss 20,62: Que ges nulhs oms de parlar trop coytos / No pot per re dar cocelh abondos

f. 'satisfait'

DocMillau2A sans contexte

1326 CasteljalouxArchGir 4:71,22: … vulh et ordeni que·l dit senhor de Lespere, mon filh, sie contents et abondous per sa lial portion de mon heretatge…

1328 BazasTLandM 197,31: So reconogo la deita na Ryxen, e s'en tengo a ben pagade, contenta e habondoze del tot

1376? BordeauxArchGir 3:171,3: … en maneyra que s'en era tengut a ben paguat, content et habundos deu tot

1434 BordeauxArchGir 1:164,11: … en tau forma, condicion e maneyra que s'en tengoren et tenen a ben pagatz, contentz et habondos deu tot

1458 Mont‑de‑MarsanTLandM 31,23–24: … quoarante sieys florinxs… que lo medixs Johan benedor ne reconego hauer agutz… per tal forme, maneyre e condicion que s'en tengo per benh pagat e content, callant e abondors deu tot

1475 LangonArchGir 1:206,30: Deusquaus servicis, amors et plasers ladeyta testayritz s'en tengo et tent per ben pagada, comptenta et habundosa deu tot