a2

Retour 

prép.

A. indique un rapport de direction, en marquant

a. le lieu de destination, le point d'arrivée [au propre]

BerPalB 4,9: Ja mais miei huelh ab los sieus no·s veyran, / s'a lieys no plai que·m man a se venir

FolqMarsSq 20,35: … no·m puosc tener / c'az una part no m'an totz sols plorar

BertrBornG 16,43: A Peiraguors, pres del muraill, / … / Venrai armatz sobre Baiart

BertrBornG 37,43: … tant no m'a sabor / Manjar ni beure ni dormir / Cuma qand auch cridar: «A lor!»

JaufreB 9821: «Ad armas, seinors, via, sus!

JustDienneORV 12r: … per so que avia amenastz las giens de mosen lo seneschal an aquo de la Sebelo

b. le point d'arrivée [au fig.], l'aboutissement

JRudP 1‑2,39: Non sai com sia ja mais pros / ni com si veinha ha gerimen

BernVentA 31,8: si·m tira vas amor lo fres / que vas [var. qu'a nulh'] autra part no·m aten

BernVentA 10,25: Mas eu no cre qu'ela fezes / re c'a me tornes a plazer.

FolqMarsSq 11,1: En chantan m'aven a membrar / so qu'eu cug chantan oblidar

AlbMal/RaimbVaqHarveyPPart 1:72,44: que puois montetz de ronssin en [var. a] destrier / non fesetz colp de spaza ni de lanssa

c. la limite d'une distance spatiale ou temporelle

BertrBornG 22,26: De Lerida jusq'a Vernoil / Ni de los Alps a Roncisvai, / Ni d'outra la mar ni de zai / …

RaimVidC 190: E es a ·ɪ· castel vengutz / a ·ɪɪ· legas lonhet d'aqui

JaufreB 8334: E Melian a lur mandat / C'ades sion apparellat / Tuit aquels que annar volran, / Que d'aqui a ·ij· jortz mouran

d. le but [introduisant un complément circonstanciel]

GaucFaidM 55,50: Oimais es Antecristz / al dan del mon issitz

PCardV 65,2: Un sirventes ai en cor que comens, / que chantarai a [var. al] despieg de trachors

SHonSRH 7367: promes a Jesu Crist… / … / c'a l'honor del cors sant faria una capella

1170 QuercyChartPrB 119,13: … en aisi cum li ancessor de l'abat o avien tengud ab los ancessors de Guiraud de Monvalra, per fe a senes engan

v. 1170 RouergueChartPrB2 400,59: Aisi donam e laudam e desamparam aquest dos sobre escriuz… a per bona fe e sanes eggan…

e. le but [introduisant une phrase infinitive]

GuilhPeitP 5,43: A manjar mi deron capos

TorcLatellaSirv 1,13: Ja non er qui·lh don a manjar / Ni·l voilla albergar…

PistHB 3,22: e trobes hom a comprar et a vendre, / e grans avers no me pogues sobrar / ni res faillir…

PCardV 49,39: a que far doncs van emblan ni tolen, / pos lo donars ha dos tans d'avantatge?

VidaBernVentVidasBS 20,2: … un sirven qu'era forniers, qu'esquaudava lo forn a coszer lo pan del castel

FlamG 1205: En fol i metria ma poina / a leis gardar et a servir

1265 Mont‑de‑MarsanTLandM 4,28: E, a totes aquestes sober dites cauzes far… lo dit en P. de Sent‑Aubin n'a dad fremes e segurtadz a le dite madone na Mathe

f. le but [introduisant un complément déterminatif]

GaucFaidM 17,26: Ai! cum m'a traich mos fis cors amoros / c'anc mais non fo leus ad enamorar

BertrBornG 36,39: E no·us cujetz qu'eu fassa motz a vendre, / Mas per ric bar deu hom tot jorn contendre.

AimPegSC 30,19: Autre dol ai que m'es greus a durar, / Del guai comte verones…

VidaAimPegVidasBS 425,1: … fils d'un borges qu'era mercadiers, que tenia draps a vendre

BlandCornH 1001: … el [c.‑à‑d. lo caval] es mout bel / A cavalchar atot donzel

g. l'obligation

GuilhPeitP 9,48: Mas ela·m deu mon meils triar, / pos sap c'ab lieis ai a guerir.

BernVentA 4,17: Ab Amor m'er a contendre, / que no m'en posc estener

PonsCapdN 25,6: Tant es plasenz, cortes' ab ditz verais, / … / … si que non es a dire / Negus bos aibs…

GuilhMontR 7,1: Leu chansoneta m'er a far, / pus n'ay man de ma douss' amia

ArnPAgRickettsContr 6,8: … m'es obs ·i· novel chant a faire / d'amors…

B. indique un rapport de position, en marquant

a. le lieu [intériorité, contact, proximité]

GuilhPeitP 1,7: Dos cavals ai a ma sselha, ben e gen

JRudP 3,16: Per so suy trop soen marritz / Quar non ai so qu'al cor n'aten.

MarcGHP 1,1: A la fontana del vergier, / … / a l'ombra d'un fust domesgier / … / trobey sola, ses companhier, / selha que no vol mon solatz.

BertrBornG 13,14: A Dieu lo coman, / Que·l met' en loc san Joan [var. al latz sanh J.].

BertrBornG 9,13: A Tolosa, part Montagut, / Fermera·l coms son gomfano

RaimbVaqL 31,52: … / nos encontrem el [var. al] pas de Belhestar / dotze lairos, que·y eron per raubar

MongeMontR 12,14: E platz mi be, lai en estiu, / que·m sojorn a font o a riu

GuilhFigL 2,153: … qu'a Bezers fezetz faire / Mout estranh mazel

FolqLunT2 2,42: E qui·l papa pogues citar / a major de se, fora bo

ReglSBenRn 2:7b: A sas sanhtas espatlas la levet… el portet en la cros a sas espatlas los nostres peccatz

HistSainteLR 1:40,18: Et quant los mesadgees fon a Saul et comensan a contar las nabes…

1168Rn 2:2b: Vendre tot quant avion a Berniz

b. la concomitance, la situation

GuilhPeitP 10,16: … la brancha de l'albespi, / qu'esta sobre l'arbr' en creman, / la nuoit, ab [var. a] la ploi' ez al gel

PRogN 1,1: Al pareyssen de las flors, / quan l'albre·s cargon de fuelh, / …

BertrBornG 6,7: Al premier get perda eu mon esparvier / … / S'ieu non am mais de vos lo cossirier / …

GuilhAdA 12,50: E prec midons al vers fenir, / Cuy suy homs per vendr' e per dar, / Que pes d'en Guillem Azemar!

AimPegSC 12,2: Atressi·m pren quom fai al joguador, / Qu'al comensar jogua mayestrilmen / A petits juecs, pueis s'escalfa perden, / …

PCardV 49,10–11: De tals en sai que pisson a prezen / et al beure s'escondon dins maiszo, / et al maniar non queron conpaingno

LanfCigB 20,40: Car hom conois los amics feingnedors / E los verais a las cochas maiors

BertrCarbR 16,4: Tans ricx clergues vey trasgitar / … / que·l filha, c'an de comayre, / fan lur nepta al maridar.

RazoPVidVidasBS 362,12: e comenset a cridar… E vengron las donzelas de lains, quant ho auziron, [var. E vengron sas d. al crit] e demanderon: «Quez es aiso?»

FlamG 2134: A cest mot laisa·lz bras cazer

c. la position dans le temps, la durée

GuilhPeitP 7,13: A totz jorns m'es pres enaisi / c'anc d'aquo c'amiei no·m jauzi

GuilhPeitP 11,37: Toz mos amics prec a la mort, / que·i vengan tut e m'onren fort

BernVentA 28,22: … / blanc e fresc atretal / cum par neus a nadal

BernVentA 28,36: e vai m'amors doblan / a chascun jorn de l'an

BertrBornG 3,12: Faicha ai longa carantena, / Mas oi mais / Sui al digous de la Cena.

MongeMontR 18,44: Ab Arnaut Daniel son set, / qu'a sa vida ben non cantet, / mas us folhs motz qu'om non enten

GuiUisPadenPast 18,51: e ve·us m'en aizida / que·us am a tota ma vida

CadZ 1,14: … crezatz certamen / Seran complit set ans al prim erbage

GirRoussH 952: E porpensa li garz, en son jaçent, / Traïra sen seinor a son dorment.

AuzCassS 51–52: Lo mejans a rossas las alas, / … / ges al premier an no val gaire, / mas al ters torna de bon aire.

TezJB 420: … tan n'an fach actor trobas e feignemens / No·ls poiria contar a totz mos jorns vivens

d. l'appartenance

GuilhSDidS 2,51: … la fill' al pro comte Raimon / Degram vezer, qu'ilh genssa tot lo mon

ArnDanE 12,54: Raimon lo fil al comte…

MongeMontR 12,5: E platz m'a ric ome franqueza

AimPegSC 32,31: Be·is son trobat d'un color: / Aitals [var. A tals] vassals tal seignor!

BoeciS 161: Filla 's al rei, qui a gran poestat

JaufreB 2069: E dis: «Baros, a Deu siatz, / Qe per vos mi sun trop tardatz, / E aras no·i puesc plus estar.»

SFrancA 7.4,2: ia no sia a nos que… malament fassam contra la Regla

ElucS 291,22: Resta apres le tractat de las cauzas intrans en humanal compozicio, que digam de las cauzas pertenens adz humanal conservacio.

C. indique la modalité, en marquant

a. la conformité

GuirRosF 1,24: que ges orguels totas vez non es bos, / et estai ben a luecx et a sazos

GuirRosF 2,1: A la mia fe, Amors, / gran peccatz avetz de me

PonsCapdM 24,9: Q'als digz de totas gens / es vostre cors onratz, / pros dompn', et avinens, / tant humils…

GausbPuicS 15,50: Qu'aitals es cum ieu la quier, / … / Faita d'un nou talh prezan, / A compas et a guaran

Bern3/GaucHarveyPPart 1:118,4: qu'en talant ai qu'ieu defenda / las donas a mon poder

SFoiHA 20: Canczon audi q'es bella 'n tresca / … / Qi ben la diz a lei francesca, / Cuig me qe sos granz pros l'en cresca

ÉvNicSuchDenkm 5,158: Pilatz s'asec e ssa cadieyra, / e li autre ad una tyeyra.

BarlH 10,22: e formet lo cors a ssa semblansa

MystRamRD 1877: Non vous dare gardo que saren eyssy incontinent / A mon entento…

b. le moyen, l'instrument

FolqMarsSq 3,41: A so conosc qu'ieu sui nems paoros / car al comenssamen m'en desesper / e mas chanssos…

BertrBornG 33,14: E s'el vol prez, a las obras pareis

BertrBornG 1,18–19: A la fina fresca color, / Al bon pretz et a la lausor, / Podon be triar la meillor

Arn2/BernBartaHarveyPPart 1:112,68: veiaz i que·l cara guida / et al semblan conoscatz la vertat, / q'a zo q'om ve son tuit bon fait juzat

RaimVidC 252: Pren l'als cabelhs, comens' a torser / aitan can pot, ab ambas mas

PonsPrinhBartschKChr 401,28: per que Dieus fay de paradis la vista, / com la flors pot, segon que·m par atz uelh

AuzCassS 1767: Cant a manjat, el lo [c.‑à‑d. lo bec] forbis / a peira o a fust ronhos

ÉvNicSuchDenkm 42,1437: Car am [ms. a] mos ueylls veg veramen / te, per cui aurem salvamen.

c. la manière

BernVentA 3,12: Mout viu a gran aliscara / et ab [var. a] dolor angoissoza / selh cui totz tems assenhora / mala domna…

RaimbAurP 3,12: C'ades puech a plena vela, / Qui que veya joy doy dissendre

RaimbVaqL 18,73: Donan lur senh, cavalcon ab [var. De totas partz y venon a] gran joia

MontSartChabPérig 158,9: Coms, a honor no podetz mais jorn viure

BlacK 6,21: As amdos dic en chantan lausor gran, / Pero us d'els mi veira a so dan.

LantAigBertrBornG 40a,32: E no sia en luec tan rescos / Qe tu as auta sonailha / No·l digas: «Ieu vieinh çai a vos!»

NobLeyçD 345: Jusios, Grec predicavan, façent motas vertuç, / Li cresent bapteiavan al nom de Jeshu Xrist

d. la qualification

BernMartiB 4,45: anc nuils hom a dezonor / non fes plag en drudaria

BremRascBernMartiB 9,12: bella es et a gran douzor

GirRoussH 1276: Folche jent vient premereins en plaine paue, / Sobre un cheval movent at come saue.

e. la distribution quantitative

BertrBornG 32,5: Richarz metra a mueis e a sestiers / Aur e argen, e ten s'a benanansa / Metr' e donar…

BertrBornG 23,57: Mout trahi laich l'emperairitz / Cum fals reis perjurs e savais / Qan pres a qintals et a fais / L'aver que Manuels trames

GuilhAdA 2,8: E fara·m canudir a flocs, / Si no·m socor…

PCardV 65,4: Un sirventes ai en cor que comens, / … / e metrai hi blasmes e dezonors / e tracions a miliers ez a cens

GuilhBarraG 3990: les effans van a dos a dos / vas lo paire e vas la maire

f. l'énumération distributive

JaufreB 1294: Car tutz aqetz a desliuratz / De preiso, e me a conqes / C'un a un los avia pres

JaufreBre 2034: Que ja m'amistatz ne ma fin / Non auretz vos, si no·i anatz / E mot a mot no li contatz

GuilhBarraG 3990: les effans van a dos a dos / vas lo paire e vas la maire

D. introduit, comme outil grammatical,

a. le complément d'objet indirect [de verbes transitifs directs]

BernVentA 33,45: Huguet, mos cortes messatgers, / chantatz ma chanso volonters / a la rëina dels Normans.

ArnMarGambCSal 7,123–24: a vos aurai amor coral / e a mi meteys volrai mal

ArnMarB 1,5: Est vostre amicx bon e coral, / … / Mand' e tramet salutz a vos

PRaimC 4,3: Atressi cum la candela / Que si meteissa destrui / Per far clartat ad autrui, / …

PCardV 57,26: fas a la gent un covinent novel: / qe al leal donarai ·i· bezan, / si·l deslials mi dona ·i· clavel

GuilhMontR 14,34: Mas totz pobles a de bon sen frachura / qu'a son senhor fass' en re falhimen

ÉvEnf2ÉvEnfGG 1259: Pueissas l'effan tost retornet, / an [éd. corr. a] Malet autra ves sonet: / …

LegAurT 36,7: Senher Dieus, dona la tua benedictio de la toa dextra an aquetz ·ij· joves

LegAurT 45,17: Et sanh Johan pres sa gonela e baylet la an aquel que la mezes sus los mortz

SFlorB 33,9: et el vodet a Dieu et an aquesta sancta dona Madona Flors que…

MystRouergJT 395: … l'aygua que ieu donariey / An aquels que m'en demandaran / …

v. 1191 RouergueChartPrB 262,25: eu vendei aquestas maisos… a Guillema, ma cosina

FueroEstH 8,2: Si algun pecia lo braz o cama ad algun omne, paguara ᴄᴄ et ʟ sols.

b. le complément d'objet indirect [de verbes transitifs indirects]

GuilhPeitP 6,24: … / que anc a negun no·n failli

JRudP 5‑1,21: Mas tot sia cum a Dieu platz!

PBremRNovD 19,63: que ren non val ad amor / hom que joglars sia

CathApRn 2:5a: Coma la pols futz al ven

1426 Saint‑FlourRigaudière 2:797: … jamays non aviont consentit an aquela talha

c. le complément d'objet indirect [de verbes pronominaux]

GuilhPeitP 2,3: qu'una domna s'es clamada de sos gardadors a mei

RigBarbV 5,5: Estiers no·m sai vas [var. a] sas armas deffendre / mas ab merce…

RaimVidF 1,304: A son senhor ·ɪ· jorn s'ofric, / co hom valens et ensenhatz.

d. le complément d'objet indirect [de constructions impers.]

BertrBornG 14,20: Qar non es res q'a pretz aia mestier / Qe tot non fos el joven rei engles

BertrBornG 29,1: Pois als baros enoia e lor pesa / D'aqesta patz q'ant faita li doi rei, / Farai chansson…

RaimbVaqL 31,82–83: E s'ieu volia retraire ni comtar / los ondratz faitz, seynher, que·us ai vistz far, / poiria nos az amdos enujar, / a me del dire, a vos del escotar.

e. le complément de l'attribut

GuilhPeitP 3,9: C'anc no fo mestiers ni garda c'a sidons estes sordeis.

BernVentA 6,18: E s'eu l'am a dezonor, / esquerns er a tota gen

BertrBornG 1,23: Rassa, als rics es orgoillosa, / E fai gran sen a lei de tosa

GavG 8,10–11: Mos sens es clars als bos entendedors, / Trop es escurs a selh que no sap gaire

PonsCapdN 25,35: C'a totas sui francs e fins e privatz / Per vos, domna…

PCardV 49,41–42: Mos chantars es enuetz als enuios / et als plazens plazers…

PaulMarsR 5,45: … per l'ergueill c'a ab si / lo coms d'Anjou, es ses merce / als proensals…

f. l'attribut du complément d'objet direct ou du sujet

PVidAv 5,24: Mas se derenan sui sieus, / A meins me tenh que Juzieus

GuilhAdA 2,16: E s'era tant blancs cum Enocs, / Ad aiso no·m tenri' a dan / A lieis servir de bon talan.

MarVent/GuiUisHarveyPPart 3:936,39: ieu lo jutge per dreg a traïdor / si·s fai parers, que·s det a servidor

FalqRomAG 14,119: qar fin'amors pren a amic / tan tost lo paubre com lo ric

PCardV 40,4: Per fols teing poilhes e lombartz / … / si volon frances ni picartz / a seignors ni a drogomanz

BertZorziBertTrIt 68,2: Si·l monz fondes a maravilla gran, / Non l'auria ges a descovinenza

BoeciS 47: No credet Deu, lo nostre creator; / per zo no·l uolg Boecis a senor

LibScintW 26D,23: Maint home sunt que no si mostrunt pas a pechadors per veraia conpunctio, ans… per falsa humilitat

g. le complément d'objet «direct»

1251 BagnèresTGascL 23,4: … si nulh cavalgant robaue a borzes ni a borzese…

h. l'agent d'une phrase infinitive figurant comme complément d'objet de certains verbes transitifs [faire, laissar, veser, ausir, etc.]

BernVentA 17,16: … / c'ans no·t laisses levar al ven

GaucFaidM 71,23: c'adoncx n'aug tant a cascun de ben dir / per que n'ai peitz: de leis muer deziran!

GuilhAdA 16,7: Ez a manh nesc' ab fol parlar / Ai vist trop ben far son afar

AimPegSC 52,17: A manhs homes aug Amor acuzar

CastP 1,7: … don eu nom puesc sofrir / Qu'eu no·us fasa lausar a tota gen

PCardV 31,18: eras vei possezir / ha clercs la seingnoria

BernAurOrozLírRel 5,37: … s'en laysset [c.‑à‑d. Dieus] als sieus trahir e vendre, / et ab sa mort la nostra mort aucis.

LibScintW 68C,16: Li oil de deu sunt plus sobre los dreiturers cant li providentia de deu los sofre tormentar als felos.

BlandCornH 695: E te faray mangar a cans, / A mos mastins & a mos alans!

i. l'infinitif complément d'objet de certains verbes transitifs directs

GaucFaidM 58,4: c'al jorn c'om nais comenssa a morir

RaimbVaqL 18,103: De totas partz comenson a combatre

GuilhAdA 2,17: … no·m tenri' a dan / A lieis servir de bon talan

LegAurT 276,21: e desirava fort a ssaber en qual hora nasquet Jesu Christ

j. l'infinitif régime d'une autre préposition et séparé de celle‑ci par le complément d'objet direct de l'infinitif

MarcoatVielTrGasc 3,13: De favas a desgranar / e de notz a scofellar / … / lo vencerai ses contena.

JaufreB 585: Malvas rei, per te az aunir / O ai fait.

SÉnimB 230: … feyron venir / rics metges per lyes a guerir

E. sert à former des loc. conj.

a. a so que [+ subj.] loc. conj. 'pour que, afin que'

VidaGuilhCabVidasBS 532,10: Et el li dis q'el era lo cors d'En Guillem de Cabestaing so que ella avia manjat; et, a so q'ella·l crezes mieils, si fetz aportar la testa denan lieis.

ArithmSesiano sans contexte

MystSPonsG 1504: Fay dever a so que comprendre / Puissos ben la philosophio.

b. a so que [+ subj.] loc. conj. 'pourvu que'

AnonPast4PadenPast 29,14: Segner, Deu vos met' en bon an / e vos don zo qu'anaz qirant, / a ço qu'eu non i aia dan.

c. a so que [+ ind.] loc. conj. 'alors que'

MystSAntG 1018: Encar my auso ventar, / A so que ya soy encar enfant, / Que la non es dotor si grant / Que non my faso reverencio