abreviacioṉ

Retour 

n. f.

'abrégement, résumé'

AlbucGL 3,15: … am ordenacio de aquest tractat… segon la via de exposicio e de declaracio e de abreviacio

AlbucGL 122,16: E yeu so narrant aquel am exposicio manifesta e abreviacio.

AlbucGL 213,16: E yeu ja he de aquo descrit en aquest capitol tot aquo que conte la mieua sciencia… e deliuregui aquo de occupacio de elonguacio, e abreviegui aquo en la fi de abreviacio; et e monstrat aquo en la fi de declaracio