[acostumable]

Retour 

adj.

'habituel, ordinaire'

LeysAmA 1:139,26: Son [c.‑à‑d. las vertutz cardinals] encaras dichas consuetudinals, so es acostumabblas, quar honestatz humanals se exercita mays en aquestas vertutz cardinals, ayssi cum la vida dels Sans se exercita mays en las vertutz theologicals