[adereiratges]

Retour 

n. m. pl.

'arrérages'

LÉpervC 96,1930: … e totz aradairatges aussi ben decendens de la sobres dicha dot, et so non obstan que incara non appareguessa ni costessa aquelha estre de tot en tot satisfacha ny pagada…

1464/65CConsSAntD 40,14: … en deducxiou de adarayragges que lhi ero degutz de la pensio que la viala lhy dona…