adesar

Retour 

1. v. tr. dir.

a. 's'attacher à, être attaché à [fig.]'

GirBornS 60,46: Per so non voill ges que m'ades / Ni·m si' a taula parsoniers

LibDivAmR 115: … que ges vuelha laissar so que trop ades, so es delieit en las creaturas

b. 'toucher, atteindre, parvenir à prendre'

GirRoussH 6969: E chavaugent lo plan itant espes / Com chait pluige de cel, gresle o nes, / Que non es ora lance sa par n'ades

GirRoussHo 6156: Lo coms G., que fo de guerra apris, / Si fetz de ch[ivaliers] escalas ·ɪɪɪ· / E ·ɪɪɪɪ· de sirvens e de borzes, / … / Que no i a baniera sa par n'ades

DonPrM 2325: ades – tangat

FlamG 838: Ella no·s tenc e nulla guisa / que Flamenca, que fon assiza / dejosta liei a la fenestra, / non adeses de sa man destra

FlamG 3878: Abtan s'en eis e son uis clau, / sobre·l luntar torna la clau; / domenz que don Justis l'ac presa, / aqui la mes, quar ben l'adesa.

c. 'obtenir'

GirBornS 7,25: Con c'ades qui cor essec, / Mou mas chansos e mos vers / Con fols de saber esters!

GuilhTorN 5,9: Mas pauc, ai, adesa [ms. adeza] / en vos, de qe·m pesa, / contra mi merces

d. a. armas 'être apte à porter les armes'

GirRoussH 8294: Non chai remaigne om qu'armes ades, / Si non est viel diüs, clers u borges.

GirRoussHo 7326: E dijatz mi G. que ades esples / E no remanha om que armas ades.

e. 'gagner, obtenir les faveurs de'

CercT 1,23: Dieus me respieyt tro qu'ieu l'ades [var. Dieu preiarai q'enqer l'ades] / O qu'ieu la vej' anar jaser.

CercT 5,6: Mout mi val pauc lo temps cortes, / Q'eu non ai joi ni non l'ades, / Ni de sa compagnia no·m lau

f. 'attaquer, atteindre, porter un coup à'

MarcGHP 39,28: que la raïz es malvestatz, / per que jovens es confondutz, / e tornatz en tal contrapes / per cels qui·l degron mantener, / que tan non cridon c'us l'ades

GuilhAugC 7,11: Qu'aissi fos preza / del mal que m'adeza, / malmeza, / selha cui pauc peza / qu'ar mi fai languir.

2. v. tr. indir.

a. a (?) 'toucher, atteindre, parvenir à prendre'

GuirCalJeanrTrGasc 38,37: Et a·i mil poins, mas gart que no·i ades / Hom malazautz, de laich jogar mespres

JaufreBre 8422: E pueis a l'arestoil gitat, / Que la cuia ves el tirar. / E ve, que no·i pot adessar, / E fai s'enantz aitan con pot.

3. v. intr.

a. 's'attacher, s'accrocher'

AuzCassS 137: Si gieta la camba corren / contra la carn, e be l'esten / e de son bec dese adeza / sus en la carn, pueis que l'a preza / …

b. 'être inhérent [à qn]'

GuilhTorN 3,16: na Mabillia i ven, qu'es de totz bes apresa, / pueis i ven n'Agnes d'Arc, on nuilz mals non adesa