alcavǫt, alcaǫt, arcabǫt

LvP

s. m.

'maquereau'

Rn 2:52b [alcavot, alcaot ]; Lv 1:49a [alcavot]

FEW 19:92a [ꞯᴀᴡᴡᴀ̄ᴅ].