aperitiu

Rn 2:103a

1. adj.

'apéritif'

2. subst.

'apéritif'

apertiu