apocripha, apocrifa

Rn 2:105b

adj.

'apocryphe, non authentique'