cọbe

LvP

adj.

a. 'cupide'

b. 'désireux'

Rn 2:420b [cobes ]; Lv 1:266b [Rn ‑es à corr. en ‑e ]

FEW 2:1552b [ᴄᴜ̆ᴘɪ̆ᴅᴜѕ]. – Sternbeck 44.

cubit, noncobe